Baş/Boyun

Projects

PAROTİS

Kulakların hemen önünde yer alan en büyük tükürük bezleri parotis bezleri olarak adlandırılır. Tükürük bezi tümörlerinin büyük kısmı parotis bezlerinde başlar.

Tükürük bezi tümörlerinin çoğu iyi huyludur ve vücudun diğer bölgelerine yayılma eğilimi göstermezler. Ameliyat ile olumlu sonuçlar elde etmek mümkündür.

Kötü huylu tükürük bezi tümörlerinde de cerrahi, temel yöntemdir. Cerrahi işlem sırasında kanserli bölge ve etrafındaki tükürük bezinin tamamı ya da bir bölümü çıkarılır. Eğer kanserli hücreler lenf nodlarına yayılım gösteriyorsa boyun diseksiyonu adı verilen cerrahi işlem ile boynun aynı tarafındaki lenf nodları da çıkarılır. Bu cerrahi işlemin başarısı önemli ölçüde cerrahın deneyim ve becerisine bağlıdır.

 

TİROİD AMELİYATI

Tiroid bezi, boynun ön tarafında nefes borusunun ön yüzünde birbirine bağlı iki lob şeklinde bulunur. Vücutta tiroid hormonlarının salgılanmasını sağlayarak metabolizmayı düzenler. Toplumun yaklaşık üçte birinde tiroid bezi hastalıkları görülür. Bu hastalıkların başlıcaları hipertiroidi, hipotiroidi, tiroid nodülleri ve tiroid bezi kanserleridir.

Hipertiroidi, tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak fazla miktarda tiroid hormonu salgıladığı, hızlı kilo kaybı, aşırı terleme ve kalp çarpıntısı gibi belirtilerin görüldüğü bir hastalıktır. Genellikle ilaç tedavisi ile kontrol altına alınır.

Hipotiroidi, tiroid bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroid hormonlarının az salgılandığı, kilo alma, halsizlik, ciltte kuruluk ve seste boğuklaşma gibi belirtilerin görüldüğü bir hastalıktır. Genellikle ilaç tedavisi ile kontrol altına alınır.

Tiroid nodülleri, tiroid dokusu içerisinde oluşan farklı büyüklük ve yapılardaki kitlelerdir. Bu nodüllerin büyük kısmı iyi huyludur. %5-10 arasında kansere dönme olasılıkları mevcuttur. Nodüllerin büyüklüklerine ve yapılarına bağlı olarak tedavi yöntemleri farklılık gösterir. İnce iğne biyopsisi yapılarak nodülün kanser riski taşıyıp taşımadığına bakılır. Kanser riski taşıyan ya da kanser riski taşımayan ancak 4 cm’den büyük olan nodüllerde genellikle cerrahi tedavi uygulanır.

Tiroid ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilir ve genelde 1.5-2 saat sürer. Hasta, ameliyattan birkaç saat sonra konuşabilir, ağız yolu ile gıda alabilir, boynunu hareket ettirebilir ve ameliyattan 1 gün sonra taburcu edilir.