Burun

Projects

ENDOSKOPİK DSR (GÖZYAŞI KESESİ CERRAHİSİ)

Gözyaşı, gözü yabancı cisimlerden koruyan, göz sağlığı için gerekli olan kayganlık ve berraklığı sağlayan bir sıvıdır. Gözün ön tarafı bu sıvı ile sürekli yıkanır. Gözü yıkamada kullanılan bu gözyaşı, göz içerisinde bulunan 2 ufak kanal yoluyla gözyaşı kesesine ulaşır ve buradan da ince bir kanal vasıtasıyla burun içerisine akar. Gözyaşının izlediği bu yol boyunca zaman zaman tıkanıklıklar yaşanabilir. Yaşanan bu tıkanıklığa bağlı olarak gözde sulanma, kızarıklık, çapaklanma ve şişlik oluşabilir.

Endoskopik dakriyosistorinostomi adı verilen cerrahi işlem ile gözyaşı kesesi ile burun arasında bir yol açılarak gözyaşının burun içerisine doğru akışı sağlanır. Yapılan işlem endoskopik bir işlem olduğundan herhangi bir kesi yapılmaz ve dolayısı ile yüzde bir yara izi oluşmaz. Hasta operasyon günü ya da operasyonun ertesi günü taburcu edilebilir.

 

BURUN TIKANIKLIĞI CERRAHİSİ

Burun tıkanıklığı kişinin yaşam kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Rahat nefes alamayan kişide yorgunluk, uykusuzluk, horlama, sık sık hastalanma gibi şikayetler görülebilir ve tedavi edilmediğinde hastanın günlük yaşamını olumsuz etkiler.

Burun tıkanıklığının neden kaynaklandığının doğru tespit edilebilmesi için burun içi endoskopla incelenmeli ve burun içerisindeki anatomik yapılarda bir problem olup olmadığına bakılmalıdır. Burun tıkanıklığının sebebine göre uygulanacak tedavi yöntemleri çeşitlilik gösterir. Burun etlerinin büyümesi, alerjik nezle varlığı, burun içerisindeki yumuşak dokunun şişmesi gibi sebeplere bağlı olarak yaşanan burun tıkanıklığı genelde geçicidir ve öncelikli olarak ilaç tedavisi uygulaması tercih edilir. Ancak burun kemiği ve kıkırdağında eğrilik, geniz eti büyümesi, kronik sinüzit sebebi ile yaşanan burun tıkanıklıkları, cerrahi müdahale gerektirebilir. Eğer tıkanıklık, burundaki kemik-kıkırdak eğriliğine bağlıysa deviasyon ameliyatı, geniz eti büyümesine bağlıysa adenoidektomi, burun eti büyümesine bağlı ise endoskopik konka redüksiyonu, kronik sinüzite bağlı ise endoskopik sinüs cerrahisi uygulanır.

 

ESTETİK BURUN AMELİYATLARI

Burnun yüz ile uyumlu olacak biçimde şeklinin değiştirildiği operasyonlar, estetik burun ameliyatları olarak isimlendirilir. Burun şekli değiştirilirken hastanın beklentisinin iyi anlaşılması ve hekimin hastayı burun şeklinin ne ölçüde değişebileceği konusunda gerçekçi bir şekilde bilgilendirmesi bu süreç için oldukça önemlidir.

Burun şekli değiştirilirken işlevselliğinin bozulmaması, varsa solunum problemlerinin de giderilmesi hastanın yaşam kalitesinin korunması ya da artırılması açısından önemlidir.

Burun estetiği süreci genel hatları ile aşağıda belirtildiği gibi ilerlemektedir:

Burun estetiği öncesi hastalarımızla yaptığımız görüşmede hastalarımızın burun fotoğrafları çekilip Photoshop uygulaması ile ameliyat sonrası olası burun şeklinin simülasyonu yapılır. Bu simülasyon üzerinden hastalarımızla görüşülüp beklentilerinin ne olduğu anlaşılır, burun ve cilt yapısının şekillendirmeye ne kadar uygun olduğu hakkında konuşulup hastalarımız bilgilendirilir. Hastalarımızla mutabık kaldığımız noktada ameliyat randevusu oluşturulur.

Burun estetiği ameliyatları ortalama 2-3 saat sürer ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatta kullandığımız Piezo teknolojisi, burundaki yumuşak dokuya zarar vermediği için ödem ve morarma diğer tekniklere kıyasla çok daha az olur. Ameliyatın ertesi günü hasta taburcu edilir. Ameliyattan 1 hafta sonra alçılar çıkarılır ve hasta sosyal ve iş yaşamına dönebilir. Burnun son şeklini alması yaklaşık 1 yıl sürer.

 

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ

Sağlıklı bir insanda burun çevresinde, göz küresinin arkasında, alında ve üst çene kemiğinde bulunan sinüslere hava girişi rahat bir şekilde olur ve sinüslerde üretilen mukoza ince kanalcıklar vasıtasıyla buruna boşalır. Bu kanalcıkların tıkanması ya da daralması ile sinüsler içerisindeki salgılar buruna boşalamaz, kişide baş ağrısı, göz ve alın çevresinde basınç hissi, koku almada güçlük gibi şikayetlere sebep olur ve bu durum akut sinüzit olarak tanımlanır. Akut sinüzit çoğunlukla ilaç kullanımı ile tedavi edilir. Ancak bu şikayetlerin ilaç tedavisi ile geçmediği ve 3 aya kadar devam ettiği durumlar kronik sinüzit olarak ifade edilir ve tedavisi için çoğunlukla cerrahi yöntemlere başvurulur. Kronik sinüzit tedavisinde kullanılan endoskopik sinüs cerrahisi ile burun ve sinüsler arasında yer alan tıkanmış ya da daralmış kanallar genişletilir, küçük sinüslerde odacıklar arası duvarlar kaldırılarak havanın kolayca sinüs içine girişi sağlanır ve sinüslerde bulunan salgıların burun içerisine akabileceği geniş ve tek bir oda yaratılır.

Ameliyat sonrası hasta aynı gün taburcu edilebilir ve operasyondan 2 gün sonra iş ve sosyal hayatına dönebilir. Cerrahi işlem endoskopik olarak gerçekleştirildiğinden ciltte herhangi bir kesi ya da yara izi, şişme ve morarma oluşmaz. Ameliyat sonrasında yaşanabilecek ağrılar ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilir.

Kronik sinüzit tedavisinin yanı sıra burun ve sinüs tümörlerinin cerrahisinde, hipofiz tümörlerinin cerrahisinde ve burun ve sinüslere olan beyin-omurilik sıvısı kaçaklarının tedavi edilmesinde de endoskopik sinüs cerrahisi uygulanır.

Sinüslerin çevresinde beyin zarı, beyin, ana atardamar, göz, gözyaşı kanalı ve görme siniri gibi kritik yapılar bulunduğundan cerrahın bu alandaki tecrübesi operasyonda elde edilecek başarıyı doğrudan etkiler ve riski aynı oranda azaltır.