Kullanılan Teknikler

Projects

Burun estetiği ameliyatlarında kullanılan 2 temel teknik mevcuttur: Açık ve kapalı rinoplasti teknikleri. Her iki tekniğin avantaj ve dezavantajları olmakla birlikte hangi tekniğin kullanılacağı hastanın burun yapısına ve deformitelerine göre belirlenir.

Açık teknik rinoplastide, burun deliklerinin arasındaki bölüme (collumella) “V” şeklinde kesi atılır, cilt ve cilt altı dokular kaldırılarak burun kemiği ve kıkırdaklar şekillendirilir.

Kapalı teknik rinoplastide ise, burun delikleri arasındaki cilt üzerinde herhangi bir kesi yapılmaz. Doğrudan burun deliklerinden geçilerek burun içerisinde çalışma yapılır.

Her iki teknik birbiri ile kıyaslandığında ikisinin de birbirinden üstün olduğu alanlar olduğu görülür. Açık teknik ile, burnun anatomisi çok daha net bir şekilde göründüğü için cerrahın çalışması kolaylaşır, ancak burun delikleri arasındaki ciltte ufak da olsa bir iz kalma ihtimali olur. Kapalı teknikte ise burun ucunda herhangi bir kesi yapılmadığı için bir yara izi olması söz konusu olmaz. Ancak bu teknik, cerraha daha kısıtlı bir görüş alanı sunar.